§1 Definicje

 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ziombelkru.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towarów.
 2. Sprzedawca – Jacek Skorupa, z siedzibą w ul. Nad Stawem 30/3 44-151 Gliwice, NIP 6312452293, REGON 525225965.
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 4. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w tym płyty i koszulki.
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Ogólne warunki

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

§3 Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Aby złożyć zamówienie, Klient powinien wybrać Towar, dodać go do koszyka, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.

§4 Płatności i dostawa

 1. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary za pośrednictwem Visa, Mastercard.
 2. Zazwyczaj zamówienia są kompletowane i nadawane w ciągu 48 godzin.
 3. Czas, w którym otrzymasz przesyłkę, zależy od rodzaju wybranego przewoźnika oraz metody płatności.
 4. Jeśli chodzi o przewoźników InPost oraz InPost Paczkomaty 24/7, przesyłki zwykle docierają następnego dnia roboczego po wysłaniu z naszego magazynu. W sytuacji, gdy wybierasz płatność poprzez tradycyjny przelew bankowy, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o okres potrzebny na zaksięgowanie wpłaty na nasze konto. Na bieżąco informujemy o postępach w realizacji zamówienia, wysyłając powiadomienia e-mail. Możesz także monitorować status zamówienia, logując się na swoje konto klienta.
 5. Towary są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem InPost.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru bez podania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, wysyłając jednoznaczne oświadczenie na adres ziombelkru2003@gmail.com.

§6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku wadliwości Towaru.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres ziombelkru2003@gmail.com.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2023